zjffun blog

JS 闭包(Closures)和 let 声明块级作用域变量

更新于 写于 前端JavaScript

闭包:

https://developer.mozilla.org/zh-CN/docs/Web/JavaScript/Closures
闭包是函数和声明该函数的词法环境的组合。

let:

https://developer.mozilla.org/zh-CN/docs/Web/JavaScript/Reference/Statements/let
let 语句声明一个块级作用域的本地变量,并且可选的将其初始化为一个值。

例:闭包和 let 修正匿名函数访问的变量

js
function foo(){
  var bar = [];
  for (var index = 0; index < 9; index++) {
    bar[index] = function(){
      return index;
    }
  }
  return bar;
}

function foo_closures(){
  var bar = [];
  for (let index = 0; index < 9; index++) {
    (bar[index] = function(){
      return index;
    })()
  }
  return bar;
}

function foo_let(){
  var bar = [];
  for (let index = 0; index < 9; index++) {
    bar[index] = function(){
      return index;
    }
  }
  return bar;
}

for(var d of foo()){
  console.log(d());// 9个9
}

for(var d of foo_closures()){
  console.log(d());// 1,2,...8
}

for(var d of foo_let()){
  console.log(d());// 1,2,...8
}